Dziś jest:

Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Organizację oraz zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011 Nr 149, poz. 887 z późn.zm.).

Placówki wsparcia dziennego działają na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Wołomin, na czas nieokreślony.
Placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami, opiekunami prawnymi a także placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt w placówce jest dobrowolny i bezpłatny.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej.
Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych podczas ferii zimowych i letnich, dzieci mogą brać udział w organizowanych przez placówki półkoloniach.
Placówki specjalistyczne zapewniają zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.
Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie podwórkowej realizują działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, który:
1) posiada wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku obejmującym resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub uzupełnili wykształcenie na w.w. kierunkach w systemie studiów podyplomowych,
2) nie jest  pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie jest ona zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) w przypadku wszczęcia przeciwko kierownikowi placówki wsparcia dziennego postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego stosuje się analogicznie przepisy jak do asystenta rodziny (art. 13 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Powyższe zasady dotyczą także osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego.
Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.
Do placówek wsparcia dziennego uczęszczają dzieci w wieku szkolnym, tj. 6-18 lat.
W Gminie Wołomin funkcjonują 4 placówki wsparcia dziennego.


  Dodano: 28 sierpnia 2012

  Gmina Wołomin 
  ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
  tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
  e-mail: um@wolomin.org

  Urząd czynny
  pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
  pt: 8:00 - 14:00
  Kasa Urzędu czynna
  pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
  pt: 8:00 - 13:15
  (przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
  Nr rachunku:
  49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
  Opłata skarbowa:
  90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

      Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
      Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


  Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

   

  Polecamy

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

  Zamknij