Dziś jest:

Wołomiński program wspierania rodziny

 

   

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w Rodzinach Wielodzietnych, oraz zapewnieniu dostępności do dóbr kultury i sportu wszystkim członkom Rodzin Wielodzietnych, Rada Miejska przyjęła uchwałę Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 270/2015). Podjęta uchwała włącza gminę Wołomin do katalogu samorządów, które z własnej inicjatywy stworzyły wsparcie rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.

W przypadku gdy w gminie, powiecie lub województwie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina, powiat lub województwo może wykorzystać Kartę (Karta Dużej Rodziny) jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z wprowadzonych odpowiednio w gminie, powiecie lub województwie uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych (art 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz.Uz 2014 poz. 1863).

Na mocy uchwały Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski). Połączenie to dla mieszkańców gminy Wołomin oznacza tyle tylko, że od 30 stycznia 2015 roku będą mogli posługiwać się tylko jedną kartą (KDR) podczas korzystania z dotychczasowych uprawnień, o których mowa w uchwale. Wołomińskie Karty Rodziny obowiązują nadal do czasu ich wygaśnięcia (termin zapisany na karcie).

Komu przysługuje Karta – Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.


Jakie uprawnienia daje Wołomińska Karta Rodziny

1. 30%  zniżki od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane w MDK.
2. 50%  zniżki od ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji w MDK.
3. 50%  zniżki od ceny biletów i karnetów na pływalnię przy OSiR.
4. 30%  zniżki od ceny biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania.
5. 30%  zniżki od ceny biletów i karnetów na wynajem obiektów sportowych  znajdujących się na terenie OSiR.

6. Zniżkę – do 0,5 zł za godzinę świadczenia wykraczającego poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Wołomin. uchwała

7. Pakiet zniżek/ulg w zakupie towaru/usług udzielanych posiadaczom Wołomińskiej Karty Rodziny przez PARTNERÓW funkcjonujących na terenie gminy Wołomin.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę  przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

W związku z połączeniem Wołomińskiej Karty Rodziny z Kartą Dużej Rodziny, uprawnione rodziny składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do Burmistrza Wołomina.

wniosek

Jak inne podmioty mogą przystąpić do programu „Wołomiński program wspierania rodziny”?

„Wołomiński program wspierania rodziny”zakłada współpracę z podmiotami działającymi na terenie gminy Wołomin. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu, mogą zaproponować członkom rodzin wielodzietnych zniżki lub ulgi na swoje towary lub usługi. Partnerzy programu otrzymają naklejkę informującą o przystąpieniu do Wołomińskiej Karty Rodziny oraz materiały promocyjne.

Wnioski o przystąpienie do programu należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca mieszczącym się na parterze, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Szczegółowych informacji w sprawie przystąpienia do programu Wołomińskiej Karty Rodziny w charakterze Partnera udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie pani

  MARTA DOMAŃSKA- GAWRYŚ
telefon 22 763 30 76
e- mail dialog@archiwum.wolomin.org*

 


Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny


Dodano: 27 stycznia 2015

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij