Dziś jest:

Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej – edukacja włączająca

Ramy prawne dla edukacji włączającej stanowi art. 70 Konstytucji RP i ustawa o systemie oświaty, określając zobowiązania systemu oświaty wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W preambule ustawy czytamy:

„Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju”.

W każdym przedszkolu/szkole organizuje się kształcenie, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia wynikające z :

  • przewlekłej choroby,
  • niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężonych,
  • niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  • zaniedbań środowiskowych,
  • trudności adaptacyjnych,
  • niepowodzeń edukacyjnych i zaburzeń komunikacji językowej.

Każde dziecko napotykające na trudności może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą prawną dla korzystania z dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz.1487).

Edukację włączającą prowadzą wszystkie przedszkola i szkoły gminy Wołomin. Organizację kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej tzw. włączającego, szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).


Dodano: 27 września 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij