Dziś jest:

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

o podjęciu prac nad zmianą granic parku kulturowego pod nazwą

Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

oraz o możliwości składania wniosków

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie.

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774) oraz w wykonaniu uchwały nr XI-104/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 w sprawie podjęcia prac nad zmianą granic Parku Kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

z a w i a d a m i a m

o podjęciu prac nad zmianą granic Parku Kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zmiany granic Parku Kulturowego pod nazwą „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach

od 14 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wydział Urbanistyki pok 210,
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu uchwały Rady Miejskiej. Wnioski należy składać na piśmie adresowanym do Rady Miejskiej w Wołominie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 7 grudnia 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie

/-/ Leszek Czarzasty


Dodano: 8 listopada 2016

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij