Dziś jest:

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

Żłobki i kluby dziecięce prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.). Wymagane jest wpisanie żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta.

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
3) miejsce prowadzenia placówki.

Wpisu dokonuje organ na podstawie pisemnego wniosku, oraz załączonych dokumentów:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
2) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP i numerze identyfikacyjnym REGON, (o ile nadano),
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
4) oświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o wpis w rejestr_żłobków / klubów dzieciecych (PDF)
Wniosek o wpis w rejestr żłobków / klubów dziecięcych  (WORD)

Wniosek o zmienie w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych (PDF)
Wniosek o zmianie w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych (WORD)

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubow dziecięcych (PDF)
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych (WORD)

Do wglądu organu rejestrowego przedstawić należy:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu,
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość  opłaty ustala Rada Gminy.

Uchwała

Wójt, burmistrz, prezydent wydają zaświadczenie o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru.

Zaświadczenie zawiera:
1) nazwę organu dokonującego wpisu do rejestru,
2) datę i numer wpisu,
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wójt, burmistrz lub prezydent może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia placówki,
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:

1) podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru,
2) nie usunięto nieprawidłowości w wyznaczonym terminie w zakresie prowadzenia placówki,
3) przekazane we wniosku informacje oraz dołączona do niego dokumentacja jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Wójt, burmistrz, prezydent sprawują nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Rejestr żłobków


Dodano: 28 sierpnia 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij