Dziś jest:

Konsultacje społeczne „Programu Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Wołomin na lata 2012-2014”

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem gminy Wołomin w pilotażowym projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” przygotowaliśmy wspólnie z przedstawicielami społeczności wołomińskiej „Program Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Wołomin na lata 2012-2014”, którego projekt chcemy Państwu przedstawić w celu poznania Państwa opinii i uwag.

Treść projektu programu
Załącznik do programu

Konsultacje będą trwały w dniach od 13 do 27 kwietnia 2012 r.
Uwagi oraz sugestie odnośnie założeń przyjętych w projekcie Programu można składać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na podanie poniżej adresy e-mail,
  • telefonicznie na podane poniżej numery tel.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w pok. 114
Osoby zainteresowane zapraszamy również do udziału w spotkaniu, na którym zostaną zaprezentowane założenia Programu. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 r. w godz. 16.00-17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 32 (III piętro).

Informacji na temat projektu i konsultacji udzielają:
Robert Szumski – tel. 22 763-30-80, e-mail: robert.szumski@archiwum.wolomin.org
Edyta Malinowska – tel. 22 763-30-72, e-mail: edyta.malinowska@archiwum.wolomin.org

Program jest efektem prac prowadzonych w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” i został opracowany wspólnie z przedstawicielami społeczności wołomińskiej.
   
Informacja z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.
 

Do opracowania Programu metodą partycypacji utworzona została grupa robocza ds. przedsiębiorczości, w której składzie znaleźli się przedstawiciele: lokalnych przedsiębiorców, Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera, Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, Rady Miejskiej w Wołominie, Rady Powiatu Wołomińskiego, organizacji pozarządowych m. in.: Wołomińskiego Klubu Biznesu, Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Jutro”, jak również mieszkańcy i społecznicy zainteresowani problematyką przedsiębiorczości, wspierani przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Spotkania Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości odbywały się od lipca 2011 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, w następujących terminach:

I. Pierwsze, a zarazem inaugurujące spotkanie odbyło się 4 lipca 2011 r. Dotyczyło przedstawienia założeń projektu "Decydujmy razem" oraz uzasadnienia wyboru Programu, nad którym wspólnie miała pracować Grupa ds. przedsiębiorczości.
II. Drugie spotkanie, które odbyło się 5 września 2011 r. poświęcone było identyfikacji problemów utrudniających rozwój przedsiębiorczości w gminie Wołomin, pracą nad problemami oraz opracowaniem ostatecznej wersji badania ankietowego z zakresu przedsiębiorczości skierowanego do przedsiębiorców oraz do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a którzy działalność gospodarczą zamierzają dopiero rozpocząć.
III. Trzecie spotkanie odbyło się 24 października 2011 r. W oparciu o zidentyfikowane na poprzednim spotkaniu problemy utrudniające rozwój przedsiębiorczości w gminie Wołomin, zajmowano się analizą SWOT – określeniem mocnych i słabych stron oraz szans
i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Wołomin.
IV. Czwarte spotkanie odbyło się 14 listopada 2011 r. Grupa zajmowała się omówieniem oraz formułowaniem celów dla Programu.
V. Piąte spotkanie odbyło się 5 grudnia 2011 r. Pracowano nad propozycjami zadań i działań do Programu. Definiowano również kto i w jaki sposób mógłby być odpowiedzialny za poszczególne działania i realizację proponowanych celów.
VI. Szóste spotkanie odbyło się 6 lutego 2012 r. Bazując na ustaleniach z poprzednich spotkań tj. zidentyfikowanych problemach, analizach, określonych celach pracowano nad wyodrębnieniem priorytetów, których realizację mógłby zakładać Program.
VII. Siódme spotkanie odbyło się 13 lutego 2012 r. i było poświęcone szczegółowemu omówieniu założeń programu oraz dyskusji nad projektami.
VIII. Na ósmym spotkaniu, które odbyło się 26 marca 2012 r. omówiono wypracowane założenia  Programu i zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych.


Dodano: 13 kwietnia 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij