Dziś jest:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wołomin, dn. 17 maja 2012 r.
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Programu Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Wołomin na lata 2012-2014”
Cel konsultacji:
Przekazanie informacji mieszkańcom gminy Wołomin o opracowanym dokumencie,
Zebranie uwag, propozycji, opinii dotyczących konsultowanego dokumentu,
Umożliwienie wypowiedzenia się na temat treści dokumentu wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wykorzystane ścieżki konsultacji:
Do 13 kwietnia 2012 r. prace konsultacyjne nad założeniami Programu i ostateczną wersją projektu dokumentu przed przekazaniem do konsultacji odbywały się w ramach grupy roboczej ds. przedsiębiorczości.

Konsultacje od 13 kwietnia do 27 kwietnia  2012 r.
13 kwietnia 2012 r. 
1. Opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie informacji
o przystąpieniu do konsultacji oraz zaproszenia do zgłaszania uwag, propozycji, opinii.
Na stronie ponadto zamieszczono opis prac nad dokumentem oraz elektroniczną wersję dokumentu wraz z załącznikiem.
2. Opublikowanie w prasie lokalnej informacji o przystąpieniu do konsultacji i możliwości zgłaszania uwag, propozycji i opini wraz z informacją o miejscu dostępu do dokumentu.
3. Udostępnienie dokumentu do konsultacji w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim
w Wołominie.
4. Przekazanie informacji o konsultacjach Młodzieżowej Radzie Miasta.
5. Przesłanie informacji o konsultacjach drogą elektroniczną do podmiotów zainteresowanych.
6. Przeprowadzenie uzgodnień w ramach Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołominie, których zakres kompetencji wiąże się z założeniami i treścią Programu.
7. Przeprowadzenie uzgodnień z przedstawicielami: ZEC sp. z o.o. w Wołominie, PWiK sp. z o.o. w Wołominie, PK sp. z o.o. w Wołominie, MZO w Wołominie.
8. Przekazanie informacji o konsultacjach przedstawicielom jednostek pomocniczych.
9. Informacja o konsultacjach na oficjalnej stronie projektu „Decydujmy razem…”

20 kwietnia 2012 r. 

Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie (ogłoszenie o spotkaniu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie lokalnej).

Podmioty zaangażowane w konsultacje:
mieszkańcy gminy Wołomin,
organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin,
przedsiębiorcy z terenu gminy Wołomin,
przedstawiciele Rady Miejskiej w Wołominie,
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta,
komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wołominie,
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli,
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie,
przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy Wołomin,
przedstawiciele prasy, instytucji bankowych i szkolnictwa wyższego,
podmioty zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości w gminie Wołomin.

Zgłoszone uwagi/postulaty/opinie:
W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do założeń Programu.
Zgłoszono jedną uwagę do Rozdziału I Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Wołomin, 1.3 Infrastruktura gminy na s. 11 
Pozostałe zgłoszone uwagi dotyczyły późniejszej realizacji założeń Programu i jego promocji.

Wyniki konsultacji:

Rozstrzygnięcia/rekomendowane kierunki działań/kwestie wymagające dalszych uzgodnień/obszary, w których nie osiągnięto konsensusu/wprowadzone zmiany

W treści Programu wprowadzono autopoprawki polegające na:
poprawie błędów językowych, interpunkcyjnych i stylistycznych,
zmianie układu strony tytułowej,
uzupełniono s. 39 – Rozdział VI Konsultacje społeczne.

Zgodnie z sugestią MZO – Dokonano wpisu na w rozdziale 1.3 Infrastruktura gminy na s. 11  – o treści:  „W 2012 r. rozpoczęto prace nad przekształceniem MZO w spółkę prawa handlowego”.

W trakcie konsultacji zgłoszono również propozycje dotyczące realizacji niektórych projektów już po uchwaleniu Programu, a także dotyczące jego promocji, zostaną one wykorzystane w trakcie wdrażania założeń Programu.

                           

                        Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz
                       
                                    Robert Szumski

                               


Dodano: 30 maja 2012

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij