Dziś jest:

Własna firma – krok po kroku

Chociaż przepisy dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej zmieniły się w marcu tego roku to wiele osób zakładających własną firmę wciąż nie wie gdzie udać się w pierwszej kolejności. Tegoroczna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła tzw. zasadę jednego okienka. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność powinien pierwsze kroki skierować do swojego urzędu gminy i tam złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


EDG-1 tak nazywa się wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę danych, zawieszenie i wznowienie działalności oraz o jej wykreślenie. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca, stanowisko 12 i 13 – Ewidencja Działalności Gospodarczej bądź na stronie internetowej http://www.um.wolomin.pl/
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszeniem podatnika do urzędu skarbowego i płatnika składek ZUS.
Jest to podstawowa część, w której wnioskodawca musi zawrzeć swoje oznaczenie, numer pesel, NIP, oznaczenie miejsca zamieszkania, zameldowania a także wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej czyli zakładu głównego czy siedziby. Przedsiębiorca określa również datę rozpoczęcia oraz przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Informacje dotyczące klasyfikacji dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/ Na wniosku powinien znaleźć się również numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej.

 

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w wielu miejscach wypełnia również załącznik EDG-MW, jeśli zaś deklaruje więcej niż 10 rodzajów działalności dołącza część EDG-RD. Jeśli posiada rachunek bankowy część EDG-RB. Wniosek powinien być wypełniony drukowanymi literami bez skreśleń, jeśli wnioskodawca pomyli się przy jego wypełnianiu, poprawek powinien dokonać na załączniku EDG-POPR
Można je składać osobiście, przez pełnomocnika, przesłać listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem podpisu, drogą internetową jeśli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny.
Po dokonaniu wpisu i wystawieniu zaświadczenia, organ ewidencyjny niezwłocznie przesyła kopię wniosku i zaświadczenia do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo KRUS.

Pomimo iż, obowiązuje zasada jednego okienka i urząd gminy przesyła kserokopie wniosku i zaświadczenie do właściwych urzędów, przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą musi jednak udać się do urzędu skarbowego oraz w ciągu siedmiu dni od daty jej rozpoczęcia do ZUS-u. W urzędzie skarbowym, pomimo wstępnego określenia na EDG-1, wybiera rodzaj formy opodatkowania i wyrabia NIP firmy. W jednostce terenowej ZUS zgłasza siebie lub członków rodziny do ubezpieczenia.
Główny Urząd Statystyczny przesyła regon przedsiębiorcy na adres korespondencyjny. 
Zarówno wniosek o wpis jak i zmianę nie podlegają opłacie.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane w niej zawarte nie podlegają ochronie danych osobowych.
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy, zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte bądź prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności przez przedsiębiorcę organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu.
Przedsiębiorca działa pod nazwa firmy. Firmą może być imię i nazwisko, ewentualnie inne dowolne określenia, z zastrzeżeniem, że nie będą wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca ma tylko jedna firmę i zawsze podaje tą samą w obrocie  prawnym i gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni również wiedzieć, że popularne prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorą, przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 763-30-70 

Uwaga przedsiębiorcy!
Do końca 2009 roku należy dokonać aktualizacji kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Urząd Miejski w Wołominie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007.251.1885) od 1 stycznia 2010 roku zaświadczenia o wpisie z kodami PKD 2004 tracą aktualność.
Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wołomina, którzy dokonali wpisu przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany zobowiązani są do końca 2009 roku przeklasyfikować przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej z kodów 2004 na 2007.
Brak aktualizacji po 1 stycznia 2010 może spowodować trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych czy przystępowaniu do przetargów.
W sprawie aktualizacji wpisu do ewidencji należy zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, Biuro Obsługi Mieszkańca stanowiska 12,13. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (022) 763-30-70


Dodano: 20 grudnia 2010

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij