Dziś jest:

„Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego o przyznanie stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 roku.”

Zarządzenie
Burmistrza Wołomina

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyników postępowania konkursowego o przyznanie
stypendiów sportowych gminy Wołomin za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 roku.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.) oraz § 3 ust. 9 Uchwały nr XXIV-22/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Maz z 2013 r. Poz. 2737), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Ogłasza się wyniki postępowania konkursowego w sprawie przyznania stypendiów sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r.
2. Ogłoszenie o wynikach postępowania konkursowego, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostanie podane do publicznej wiadomości:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.archiwum.wolomin.org w zakładce Sport/ Aktualności,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urzędowe tablice ogłoszeń/ Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji,
3) na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie (II piętro).
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej, Sportu
i Edukacji.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Całość zarządzenia:
Zarzadzenie o wynikach – stypendia (PDF)


Dodano: 4 kwietnia 2014

Gmina Wołomin 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org

Urząd czynny
pon: 9:00 - 19:00, wt - czw: 8:00 - 16:00
pt: 8:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna
pon: 9:00 - 18:15, wt - czw: 8:00 - 15:15
pt: 8:00 - 13:15
(przerwa w Kasie pon-czw :13:00-13:25, pt:11:00-11:25)
Nr rachunku:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047
Opłata skarbowa:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 

    Biuletyn Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej
    Elektroniczna Skrzynka Odbiorcza    Elektroniczna Skrzynka Podawcza  


Odwiedź nas na Facebooku!     Odwiedź nasz kanał na YouTube!     Odwiedź nasze galerie na Flickr!

 

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij